simplecoin.png

Jdi na obsah Jdi na menu
 


DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA

 

 

Co je dětská mozková obrna DMO? 

Je to porucha hybnosti na podkladě poškození mozku, které si rodiče všimnou, až když se pohybový vývoj dítěte začne opožďovat. Bývá to po prvním půlroce života. Není to choroba dědičná ani nakažlivá. Nemá nic společného s dětskou obrnou - poliomyelitidou, která je infekční, virového původu a u nás již byla vymýcena.

Jak se projevuje?

Především opožděním pohybového vývoje, později se vyvíjejí charakteristické obrazy postižení, často i s různými deformitami.

Kdy vzniká DMO?

Jakmile dojde k poškození nezralého mozku, u plodu během těhotenství, nebo během porodu, a také během prvního roku života, kdy mozek terpve zakončuje svůj vývoj.

Co všechno může způsobit, že DMO vznikne?

Je to celá řada faktorů: škodliviny v krvi matky, které se dostávají k mozku plodu, nedostatek výživných látek a nedostatek kyslíku v krvi během rizikového těhotenství, při přečasném porodu i při opožděném porodu. V prvních měsících po narození ohrožují mozek infekce plicní nebo střevní, zánět mozku nebo mozkových plen.

Jak časté je riziko vzniku DMO? 

Porodníci uvádějí, že 2/3 těhotenství neprobíhají, jak by měla a 60% nedonošených dětí má nějakým způsobem poškozený centrální nervový systém. Na tisíc narozených připadá okolo 7 postižení dětskou mozkovou obrnou.

Je předpoklad, že se počet poškozených DMO bude snižovat?

V současné době u nás není.

Co se dá proti rozvoji DMO dělat?

Požadovat, aby každé dítě z rizikového těhotenství a každý rizikový novorozenec byl vyšetřen zkušeným dětským neurologem. Jestliže výsledkem neurologického vyšetření je podezření na poruchu hybnosti, co nejdříve navštívit kvalifikovaného a kvalitního rehabilitačního pracovníka, který naučí rodiče metodu pohybových reflexů, vybavovaných ze spoušťových zón na těle dítěte. Podle doporučení z pravidelných kontrol tuto rehabilitaci pak obměňovat.

Proč se má vyšetřovat novorozenec?

Protože účinnost reflexní léčby je tím větší, čím dříve se s ní začne. Po půl roce věku, kdy teprve rodiče postřehnou opožďování hybnosti, je rehabilitace obtížnější.